Chính sách bản quyền và thương hiệu

DataHome mong muốn người dùng của Nền tảng DataHome tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác. Người dùng đã tải lên nội dung đã tuyên bố và bảo đảm rằng họ có quyền cho phép DataHome sử dụng nội dung đó trên Nền tảng DataHome.

Nếu bạn vi phạm bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác của người khác, Nội dung của bạn có thể bị xóa hoặc tạm dừng toàn bộ hoặc một phần. Trong các trường hợp thích hợp và theo quyết định của chúng tôi, chính sách của chúng tôi là vô hiệu hóa và / hoặc chấm dứt tài khoản của những người dùng liên tục vi phạm hoặc bị buộc tội liên quan đến việc vi phạm bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác của người khác.

Nếu bạn tin chắc rằng các tài liệu được lưu trữ bởi DataHome vi phạm bản quyền hoặc quyền thương hiệu của bạn, bạn (hoặc đại lý của bạn) có thể gửi cho chúng tôi một thông báo yêu cầu xóa tài liệu hoặc truy cập vào tài liệu đó. Thông báo phải bao gồm các thông tin sau: (a) chữ ký vật lý hoặc điện tử của người được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu quyền độc quyền bị cáo buộc vi phạm; (b) nhận dạng tác phẩm hoặc nhãn hiệu có bản quyền được cho là đã bị vi phạm (hoặc nếu nhiều tác phẩm hoặc nhãn hiệu có bản quyền trên Nền tảng DataHome được bao phủ trong một thông báo, danh sách đại diện của các tác phẩm đó); (c) nhận dạng tài liệu bị tuyên bố là vi phạm hoặc đối tượng của hoạt động xâm phạm và thông tin đủ hợp lý để cho phép DataHome định vị tài liệu trên Nền tảng DataHome; (d) thông tin đủ hợp lý để cho phép DataHome liên hệ với bên khiếu nại, như tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email (nếu có) của bên khiếu nại; (e) tuyên bố rằng bên khiếu nại tin tưởng rằng việc sử dụng tài liệu theo cách bị khiếu nại không được ủy quyền bởi chủ sở hữu bản quyền hoặc nhãn hiệu, đại lý hoặc luật pháp; và (f) tuyên bố rằng thông tin trong thông báo là chính xác và, dưới hình phạt khai man, bên khiếu nại được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu quyền độc quyền bị cáo buộc vi phạm. (e) tuyên bố rằng bên khiếu nại tin tưởng rằng việc sử dụng tài liệu theo cách bị khiếu nại không được ủy quyền bởi chủ sở hữu bản quyền hoặc nhãn hiệu, đại lý hoặc luật pháp; và (f) tuyên bố rằng thông tin trong thông báo là chính xác và, dưới hình phạt khai man, bên khiếu nại được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu quyền độc quyền bị cáo buộc vi phạm. (e) tuyên bố rằng bên khiếu nại tin tưởng rằng việc sử dụng tài liệu theo cách bị khiếu nại không được ủy quyền bởi chủ sở hữu bản quyền hoặc nhãn hiệu, đại lý hoặc luật pháp; và (f) tuyên bố rằng thông tin trong thông báo là chính xác và, dưới hình phạt khai man, bên khiếu nại được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu quyền độc quyền bị cáo buộc vi phạm.

Xin lưu ý rằng DataHome sẽ không trả lời các khiếu nại không đáp ứng các yêu cầu này. Các yêu cầu này được hướng dẫn bởi Đạo luật bản quyền thiên niên kỷ kỹ thuật số (" DMCA "). Nếu DataHome xác định rằng các tài liệu bị cáo buộc vi phạm bản quyền hoặc quyền thương hiệu của bạn không yêu cầu xóa, DataHome sẽ xóa những tài liệu đó theo lệnh của tòa án tuyên bố nội dung hoặc sử dụng tài liệu bất hợp pháp.

Nếu bạn tin chắc rằng một thông báo vi phạm bản quyền đã bị gửi sai cho bạn, DMCA cho phép bạn gửi cho chúng tôi thông báo phản đối. Thông báo phản đối phải bao gồm các thông tin sau: (a) tên, địa chỉ và số điện thoại của bạn; (b) nhận dạng tài liệu đã bị xóa hoặc quyền truy cập đã bị vô hiệu hóa và vị trí mà tài liệu xuất hiện trước khi bị xóa hoặc quyền truy cập vào tài liệu đó đã bị vô hiệu hóa; (c) tuyên bố dưới hình phạt khai man rằng bạn tin chắc rằng nội dung đã bị xóa hoặc vô hiệu hóa do nhầm lẫn hoặc xác định sai tài liệu bị xóa hoặc vô hiệu hóa; (d) một tuyên bố rằng bạn đồng ý với quyền tài phán của Tòa án Quận Liên bang cho khu vực tư pháp nơi có địa chỉ của bạn hoặc nếu địa chỉ của bạn ở bên ngoài Hoa Kỳ, đối với bất kỳ khu vực tư pháp nào có thể tìm thấy dịch vụ DataHome và bạn sẽ chấp nhận dịch vụ xử lý từ người cung cấp khiếu nại ban đầu; và (e) chữ ký vật lý hoặc điện tử (ví dụ: nhập tên đầy đủ của bạn).

Thông báo và thông báo phản đối về khiếu nại vi phạm bản quyền trên Nền tảng DataHome phải đáp ứng các yêu cầu theo luật định hiện hành do DMCA áp đặt và phải được gửi đến đại lý được xác định dưới đây. Chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo ý kiến ​​cố vấn pháp lý của mình trước khi gửi thông báo hoặc thông báo phản đối. Ngoài ra, hãy lưu ý rằng có thể có hình phạt cho các khiếu nại sai theo DMCA.

ĐỊa chỉ nhận thông báo về hành vi xâm phạm

copyright@DataHome.vn

Khiếu nại DMCA 

DataHome 

Tòa nhà Asuva 9, số 9A/396 Đường Nguyễn Xiển, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội. 

Tel: 024. 66746376

lienhe@betaviet.com.vn

Để thuận tiện cho bạn, chúng tôi cung cấp cho bạn biểu mẫu gửi điện tử sau đây để gửi yêu cầu gỡ xuống: Mẫu yêu cầu. Để xử lý nhanh nhất, xin vui lòng sử dụng mẫu này.